Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.

Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.

Hareketliliği kolaylaştırır, yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2014, Pazartesi